Omsorgsplaner for Rantzausminde Skole

Hvad gør vi?

Når skolen mister – en elev – en lærer.
Når ovenstående erfares, orienteres ledelsen straks og ledelsen koordinerer herefter alle tiltag samt
orientering til berørte. Klasselæreren evt. sammen med en anden ressourceperson kontakter hjemmet for at finde ud af:

Hvad skal der gøres.
Hvilken rolle skolen skal påtage sig?

På skolen vil:

Alle omkring de berørte er opmærksomme på de reaktioner krisen kan give og sørger for at give de berørte
mulighed for at tale om tabet.

Opfølgning/yderligere bearbejdning sker kun efter aftale med efterlevende voksen
og/eller barn.

Når et barn mister – en af de nærmeste.

Når ovenstående erfares, orienteres ledelsen straks og ledelsen koordinerer herefter alle tiltag samt orientering
til berørte.

• Skolen kontakter hjemmet for at aftale:

Kaotiske situationer (skilsmisse, alvorlig sygdom o.l.)

Når ovenstående erfares, orienteres ledelsen straks og de koordinerer herefter alle tiltag samt
orientering til berørte.

Klasselæreren kontakter hjemmet for at finde ud af:

hvilken rolle skal skolen påtage sig, herunder orientering af klassekammerater

Når ”det der ikke må ske” sker, skal disse planer fungere som en art retningslinjer der sikrer et minimum af
handling i menneskeligt alvorlige sammenhænge som dødsfald, skilsmisse, krise og andre kaotiske
situationer.

Husk altid, hvad enten du er forældre eller medarbejder at informere skolens ledelse når situationer af
denne art opstår.