Mål og indholdsbeskrivelse for Rantzausminde SFO          

Overordnet mål:

SFO og skole arbejder i dag sammen, dvs. SFO-lederen deltager i møder med
skolens ledelse og personalemøder.

Vi arbejder ud fra en helhedsopfattelse af, at barnet udvikler det gode barneliv.

SFO`en er et fritidsmiljø, der supplerer hjemmets opdragelse og barnets skolegang,

og er del af skolens samlede virksomhed. Vi ønsker at drage omsorg for det enkelte
barn og at SFO`en er et rart sted at være.

Pædagogerne er en del af lærer/pædagog samarbejdet, og deltager i 0. – 3. kl.

Der afholdes forældremøder og 3-partssamtaler, hvor pædagoger og lærere deltager.

Vi ønsker et fællesskab hvor der er plads til forskellighed og individualitet.

Børn med særlige behov gør vi en ekstra indsats for, i samarbejde med
skole og forældre.

I SFO´en bestræber vi os på at skabe inspiration, udvikling og hyggelige
rammer for børnene. Vi vil gerne præge børnene, således at de lærer at

respektere hinandens forskelligheder og opbygge gode kammeratskaber.

Forældresamarbejdet er en vigtig del af arbejdet med børnene. Det fælles
ansvar for børnenes trivsel er forudsætningen for et godt samarbejde mellem
pædagoger, skole og forældre.

Engagerede pædagoger fremmer børnenes lyst til at lære og blive nysgerrige
på de ting, de bliver præsenteret for.

Den frie leg ude og inde ser vi som meget vigtig for at skabe nye legerelationer på
tværs af årgange. Den skaber fantasi, kreativitet og glæde. Andre lege som boldspil
(fodbold, hockey, rundbold, og stikbold) foregår oftest i samarbejde med pædagogen.

Pædagogerne følger op på børnenes initiativer, og giver
dem medindflydelse på beslutningerne.

Rantzausminde Skole er en idrætsskole, og dette bevirker også, at vi i SFO
udnytter de gode sportsfaciliteter skolen har, så som gymnastiksal med redskaber,
boldbaner m.m.

Vi er en del af Legepatruljen, der sætter lege i gang i frikvartererne.

Vi serverer et let traktement for børnene hver eftermiddag.